Acreditare SCDVV Blaj

ACTIVITATEA DE CERCETARE

 

Raportul cuprinde activitatea de cercetare derulată la SCDVV Blaj în anul 2017, realizări ale compartimentului de cercetare ştiinţifică în domeniul viticultură-vinificaţie.

 

Structura şi organizarea actuală a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj:

-  sector de Cercetare ştiinţifică cu activitate în domeniul viticultură-vinificaţie, cu compartimente de cercetare care vizează obiective privind:

 • ameliorarea viţei de vie
 • producerea materialului săditor viticol;
 • protejarea sănătăţii plantelor;
 • resurse ecologice pentru viticultură;
 • agrochimia şi fiziologia viţei de vie;
 •  agrotehnica viticolă
 • tehnologii de cultură a viţei de vie;
 • vinificaţie.

- ferma viticolă pilot pentru verificarea şi valorificarea rezultatelor cercetării în viticultură în vederea fundamentării şi omologării lor;

- staţie pilot de vinificaţie pentru verificarea şi valorificarea rezultatelor cercetării în vinificaţie în vederea fundamentării şi omologării lor.

- sector de Dezvoltare pentru producerea materialului săditor viticol şi pomicol, cultura viţei de vie, vinificaţie.

 

 1. Numărul şi încadrarea în programele de cercetare (naţionale, sectoriale, nucleu, europene şi internaţionale):

Proiecte de cercetare – naţionale / sectoriale

        În anul 2017 cercetătorii de la SCDVV Blaj au derulat activităţi în cadrul a şapte proiecte de cercetare cu finanţare de la buget, proiecte din Planului Sectorial al MADR - ADER 2020.

Dintre cele şapte proiecte de cercetare derulate un  proiect este în coordonarea SCDVV Blaj (ADER 3.1.1) şi sase proiecte în parteneriat cu unităţi de cercetare cu profil viticultură, din reţeaua ASAS Bucureşti.

 

Plan Sectorial MADR  ADER 2020  - 7 proiecte, din care 1 proiect  în coordonarea SCDVV Blaj

Programul

Cod / Denumire proiect

Funcţia în proiect

Director Proiect / Responsabil

proiect

Perioada de derulare

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.1.1. Conservarea şi gestionarea resurselor genetice şi biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea şi promovarea practicilor şi metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului

Director de proiect

Tomoiagă Liliana

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.1.3.: „Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.2.5. „Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă si vin”

Partener

Tomoiagă Liliana

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.3.8.:„Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversiăţii acestuia”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.3.9. „Menţinerea materialului de înmulţire viticol-categorii biologice material iniţial de înmulţire, bază şi certificat”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.3.10.: „Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a  vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutul fenolic”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 14.2.2.: „Studii privind evaluarea şi monitorizarea cantitativă a contaminanţilor pe lanţul viti-vinicol vizând minimizarea nivelului de pesticide şi metale grele ca principali poluanţi”

Partener

Iliescu Maria

 

2015-2018

 

Proiecte de cercetare internaţionale1 proiect,  în coordonarea naţională a SCDVV Blaj.

Proiectul COST FA 1303 este coordonat la nivel naţional de către SCDVV Blaj.

In anul 2017 cercetătorii au stabilit legături şi relaţii de cercetare internaţionale în cadrul a două acţiuni: derularea activităţilor de cercetare în cadrul  proiectului COST FA 1303 şi participarea la competiţia de proiecte CORE ca partener international.

 

Participarea la colaborări internaţionale în proiecte

Nr. crt.

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi colaboratoare

Denumire proiect

Atributii in proiect

Perioada

1

 European Cooperation

in the field of Scientific

andTechnical Research - COST  FA 1303

 

25 tari in colaborare.

Director proiect Franta

COST Action FA1303.

Franţa, Spania, România, Austria, Germania, Italia, Portugalia, Suedia, Croaţia, Grecia, Malta, Elveţia, Cehia, Ungaria, Olanda, Slovenia, Anglia, Israel, Polonia.

COST Action FA1303

 

SUSTAINABLE CONTROL OF GRAPEVINE TRUNK DISEASES.

Coordonator în România SCDVV Blaj

Tomoiagă Liliana

2013 - 2017

 

Proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale şi internaţionale in anul 20172 proiecte

Nr. crt.

Denumirea programului

Ţară şi/sau CE unităţi colaboratoare

Denumire proiect

Atributii in proiect

1

CORE Organic

Cofund Call 2016/17

In curs de evaluare la programul CORE

Italia, Franta, Elvetia, Romania, Turcia

Plant genome - soil microbiome interactions to prevent vine decline and improve grapevine ecosystem services.

Partener SCDVV Blaj

2

UEFISCDI

Proiecte complexe P1

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0275

Romania

 

Soluţii, modele şi instrumente inovative bioeconomice adaptate schimbărilor climatice şi de reglementare în domeniul vitivinicol

Partener SCDVV Blaj

 

 

2. Obiectivele proiectelor de cercetare contractate şi obiectivele cercetărilor proprii, de profil, susţinute din venituri proprii:

 

Obiectivele proiectelor de cercetare contractate, în derulare:

 

        ADER 3.1.1. Conservarea şi gestionarea resurselor genetice şi biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea şi promovarea practicilor şi metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului.

Obiectivul general al proiectului: Conservarea şi gestionarea resurselor genetice şi biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea şi promovarea practicilor şi metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului.

        ADER 3.1.3. „Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională

Obiectivul general al proiectului: menţinerea diversităţii genetice a sortimentului viticol din colecţiile de germoplasmă naţionale conform cerinţelor şi standardelor europene. Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională

        ADER 3.2.5. „Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă si vin”

Obiectivul general al proiectului: Valorificarea sustenabila a diversitatii resurselor genetice in ameliorarea sortimentului viticol, perfectionarea continua si conservarea genofondului viticol existent

        ADER 3.3.8.„Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversiăţii acestuia”

Obiectivul general al proiectului: Identificarea unor soluţii practice, integrate şi fezabile, menite să crească interesul si increderea fermierilor romani in introducerea sistemului ecologic de cultivare a vitei-de-vie in centre viticole consacrate. Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversităţii acestuia

        ADER 3.3.9. „Menţinerea materialului de înmulţire viticol-categorii biologice material iniţial de înmulţire, bază şi certificat”

Obiectivul general al proiectului: Valorificarea sustenabila a diversitatii resurselor genetice in ameliorarea sortimentului viticol, perfectionarea continua si conservarea genofondului viticol existent. Menţinerea materialului de înmulţire viticol -  categoriile biologice material iniţial de înmultire, bază şi certificat.

        ADER 3.3.10 “Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a  vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutul fenolic”

Obiectivul general al proiectului: Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutul fenolic.

        ADER 14.2.2. „Studii privind evaluarea şi monitorizarea cantitativă a contaminanţilor pe lanţul viti-vinicol vizând minimizarea nivelului de pesticide şi metale grele ca principali poluanţi”

Obiectivul general al proiectului il reprezinta - evaluarea reziduurilor de pesticide si metale grele din diferite ecosisteme viticole si implementarea unui management de minimizare a efectelor.

 

        Planul tematic propriu de cercetare ştiinţifică al SCDVV Blaj cuprinde teme cu aplicabilitate practică în podgoriile din centrul Transilvaniei.

În anul 2016 cercetătorii au derulat activităţi în cadrul unor teme de interes local şi regional.

 

        Plan tematic propriu de cercetare ştiinţifică  2017

Nr.crt

Denumirea temei

Obiectivul general

1.

Cartarea agrometeorologică a podgoriilor viticole Târnave şi Aiud

Monitorizarea factorilor climatici şi evidenţierea zonelor viticole cu factori abiotici de risc.

2.

Studiul bolilor şi dăunătorilor specifici podgoriei Târnave

 

Monitorizarea şi evaluarea fitosanitară a plantaţiilor viticole din podgoria Târnave.

Soluţii tehnologice avansate de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor viţei de vie - Ghid orientativ de control integrat al patogenilor pentru anul în curs.

3.

Soluţii tehnologice avansate pentru limitarea declinului biologic produs de bacterii şi ciuperci lignicole la viţa de vie în podgoria Târnave

Managementul integrat al bolilor lemnului la viţa de vie: Patogeni lignicoli – caracterizare, identificare, epidemiologie, soluţii tehnologice de limitare a atacului

4.

Studii eco-fiziologice privind calitatea materialului săditor viticol (coarde altoi, portaltoi, viţe altoite)

Urmărirea maturării coardelor altoi şi portaltoi; studii privind afinitatea de altoire, calitatea materialului.

5.

Studiul potenţialului oenologic al soiurilor de viţă de vie

Urmărirea evoluţiei maturării strugurilor, microvinificări în scopul realizării tipurilor de vin specifice podgoriei Târnave.

 

 

3. Rezultate obţinute pentru fiecare obiectiv, prezentate în mod concret şi sintetic

 

        In anul 2017 s-au derulat activităţile prevăzute în planul de realizare al proiectelor ADER pentru fazele 3, 4, 5.

 

        ADER 3.1.1.”Conservarea şi gestionarea resurselor genetice şi biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea şi promovarea practicilor şi metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului”

Faza 3

 Identificarea noilor solutii tehnologice eco-eficiente de gestionare inteligenta şi durabila a resurselor genetice şi biodiversitatii pentru reducerea riscurilor patologice şi diminuarea inputurilor externe

-Secvente tehnologice eco-eficiente, şi inovative, prietenoase mediului pentru stoparea declinului biodiversităţii, ecosistemelor ,,zonale” viticole şi pomicole;

-Metode şi modalităţi de reconstrucţie ecologică a solului;

-Metode/modalităţi non-chimice de control al bolilor si daunatorilor vitei de vie si pomilor fructiferi (Malus furibunda), favorabile creşterii durabile a biodiversităţii functionale concomitent cu reducerea riscurilor patologice;

- Baza de date cu privire la structura şi dinamica agrobiodiversitatii în principalele zone viticole şi pomicole studiate la momentul actual ;

-Baza de date privind identificarea si raspandirea organismelor daunatoare vitei de vie, si pomilor fructiferi specia Malus domestica precum si evolutia acestora in timp si spatiu in ecosistemele ,,zonale” studiate;

- Realizarea bazei de date privind sistemul actual de cultura si intretinere a solului, sortimenului (soiuri, clone )a  ecosistemelor ,,zonale” studiate la momentul actual;

-Realizarea bazei de date privind flora si entomofauna utila a ecosistemelor ,,zonale” viticole şi pomicole studiate

 

        ADER 3.1.3.„Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională

Faza 4 şi Faza 5

Caracterizarea sortimentului din colecţii, a soiurilor vechi,  autohtone, aplicând metodele standardizate şi actualizate pentru descriptorii ampelografici şi determinări eno-carpologice

Caracterizarea sortimentului din colecţii, a soiurilor vechi,  autohtone, aplicând metodele standardizate şi actualizate pentru descriptorii ampelografici şi determinări eno-carpologice

 

        ADER 3.2.5.„Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă si vin”

Faza 3

Studiul particularităţilor agrobiologice şi tehnologice ale soiurilor create prin activitatea de ameliorare în scopul extinderii ariei de zonare a acestora;

Analiza selecţiilor clonale şi a combinaţiilor hibride valoroase aflate în câmpurile experimentale din cadrul unităţilor de cercetare partenere în cadrul proiectului.

 

        ADER 3.3.8.„Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversiăţii acestuia”

Faza 4 şi Faza 5

Analiza factorilor perturbatori în sistemul de cultivare ecologică a viţei-de-vie. 

Experimentarea modului de minimizare a interventiei antropice în ecosistemul viticol ecologic. Identidficarea de solutii privind managementul buruienilor în plantatiile viticole ecologice

 

        ADER 3.3.9.„Menţinerea materialului de înmulţire viticol-categorii biologice material iniţial de înmulţire, bază şi certificat”

Faza 3

Obţinerea materialului de înmulţire din categoriile: initial, bază si certificat

 

        ADER 3.3.10. „Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a  vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutul fenolic”

Faza 4 şi Faza 5

Elaborarea şi verificarea unui model experimental de optimizare a practicilor de management al viţei de vie în sistem convenţional şi/sau ecologic care să conducă la creşterea potenţialului fenolic al strugurilor în diferite areale viticole.

Elaborarea şi testarea verigilor tehnologice aplicate în sistem conveţional şi/sau ecologic cu scopul îmbunătăţirii extracţiei compuşilor fenolici în vinuri.

 

        ADER 14.2.2. „Studii privind evaluarea şi monitorizarea cantitativă a contaminanţilor pe lanţul viti-vinicol vizând minimizarea nivelului de pesticide şi metale grele ca principali poluanţi”

Faza 4 şi Faza 5

Date privind indicatorii de contaminare cantitativă a metalelor grele şi pesticidelor.

Determinarea principalilor contaminanţi în sistemul sol-plantă-vin.

 

 • Îmbunătăţirea sortimentului de soiuri vinifera în podgoria Târnave

        Ameliorarea bazei genetice, gestionarea sursei de germoplasmă autohtonă şi producerea materialului săditor viticol şi pomicol din categorii biologice superioare.

        În prezent se afla în curs de omologare patru elite hibride valoroase: 5-26; 6-10; 6-110; 4-4, şi o elită clonală (18-11 Pinot gris), realizate de cercetătorii de la SCDVV Blaj.

În anul 2017 au fost depuse documentele necesare la ISTIS pentru un soi nou Roze Blaj Târnave şi o clonă de viţă de vie Pinot gris 11 Bl, în vederea omologării.

        În vederea conservării durabile a resurselor genetice s-a realizat o colecţie de germoplasmă în care sunt incluse soiuri şi clone realizate de unităţi de cercetare vitivinicolă şi o colecţie cu 4 soiuri şi 6 clone de portaltoi.

        S-au retestat o parte din soiurile de viţă de vie (Fetească regală 21 Bl., Traminer roz 60 Bl., Muscat Ottonel 12 Bl., Sauvignon 9 Bl., Neuburger 10 Bl., Pinot gris 34 Bl., Selena) şi portaltoi (Kober 5 BB C26, Teleki 8 B, Sel. Buftea C71, Sel. Openheim SO 4-4), create la SCDVV Blaj, în vederea menţinerii în Catalogul Oficial al Soiurilor ISTIS.

 

 • Monitorizarea şi evaluarea fitosanitară a plantaţiilor viticole din podgoria Târnave

        În raport cu evoluţia condiţiilor climatice şi rezerva biologică din anii precedenţi, principalele boli care s-au manifestat în plantaţiile viticole pe rod în anul viticol 2017 au fost: mana (Plasmopara viticola, GA pe frunze = 1,5%; GA pe struguri = 1,5%), făinarea (Uncinula necator, GA pe frunze = 0,5%; GA pe struguri = 0,5%), putregaiul negru (Guignardia bidwelli, GA pe frunze = 0,5%; GA pe struguri = 4,5%) şi putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea GA pe frunze = 0,5%; GA pe struguri = 2,5%,). Dintre dăunători s-au semnalat moliile viţei de vie specia Lobesia botrana şi speciile de acarienii Calepitrimerus vitis şi Colomerus vitis însă nivelul atacului s-a situat sub PED.

 

 • Managementul integrat al bolilor lemnului la viţa de vie :

        Patogeni lignicoli – caracterizare, identificare, epidemiologie, soluţii tehnologice de limitare a atacului. Stabilirea măsurilor de prevenţie fitosanitară şi instruirea fermierilor din zona de influenta pentru respectarea acestora :

La înfiinţarea plantaţiilor viticole este necesară utilizarea de material săditor viticol sănătos,

certificat, liber de germeni patogeni. Limitarea sursei de infecţie prin eliminarea şi distrugerea lemnului afectat, rezultat în urma tăierilor şi a reformării butucilor. Limitarea plăgilor rezultate în urma tăierilor.

Fertilizarea cu îngrăşăminte organice, pentru evitarea apariţiei carenţelor de nutriţie. Reglarea încărcăturii de rod. Protejarea butucilor în perioada repausului vegetativ.

 

 • Dinamica gradului de maturare la coardele altoi şi portaltoi; studii privind afinitatea de altoire, calitatea materialului biologic :

        S-au efectuat analize fizico-chimice pentru dozarea conţinutului de hidraţi de carbon în coarde, apa totală, liberă şi legată. Au fost efectuate teste de laborator cu privire la timpul optim de hidratare a coardelor altoi şi portaltoi, în urma rezultatelor analizelor de laborator. Datele au fost interpretate şi comunicate fermierilor care produc material săditor viticol în podgoria Târnave.

 

 • Produse fitosanitare testate în loturile demonstrative organizate la  SCDVV Blaj în anul 2017

În anul 2017 s-au organizat la SCDVV Blaj 5 loturi cu produse fitosanitare pentru testare.

 

4. Lucrări ştiinţifice publicate în diferite reviste naţionale şi internaţionale, cu indicarea numarului de lucrari cotate ISI:

Cercetătorii de la SCDVV Blaj au susţinut şi publicat, în anul 2017, un număr de 9 lucrări ştiinţifice, din care 6 lucrări indexate BDI, cotate ISI.

Simpozionul ştiinţific internaţional „The 16th International Symposium Prospects for the 3rd   Millennium Agriculture”  USAMV Cluj Napoca – 4 lucrari ştiinţifice;

Sesiunea aniversara ASAS Bucuresti - 1 lucrare de specialitate

Sesiunea ştiinţifică a Universitatii Galati - 1 lucrare de specialitate;

 

Listă lucrări ştiinţifice publicate şi depuse spre publicare - 2017

Nr.

crt

Lucrare

Autori

Publicaţie

Lucrări publicate, în reviste  indexate  BDI si cotate ISI (Thomson Reuters Master Journal List)

 1.  

STUDIES ABOUT THE INFLUENCE OF COVERAGE CULTURE WITH PHACELIA TANACETIFOLIA ON BOTH USEFUL AND HARMFUL MITES WILDLIFE IN THE TARNAVE VINEYARD

Liliana TOMOIAGA,   Maria BENCHEA

JEPE, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2017

Conferinta B.EN.A Alba Iulia

 1.  

STUDIES ABOUT QUANTITATIVE ASSESSMENT OF CONTAMINANTS IN VITICULTURE, FOR TARNAVE AND DEALU BUJORULUI VINEYARDS

M. ILIESCU, F.D. BORA,

L. TOMOIAGA, A. DONICI, M. POPA

JEPE, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2017

Conferinta B.EN.A Alba Iulia

 1.  

STUDIES REGARDING THE PHENOLIC POTENTIAL OF

FETEASCA NEAGRA AND CABERNET SAUVIGNON VARIETIES,

IN TARNAVE VINEYARD

Maria ILIESCU, Anca BABEŞ, Anita STROIA, Victoria ARTEM, Aurora RANCA

 

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Vol 74, No 1+2 (2017)

 1.  

STUDIES ABOUT ECOCLIMATE EVOLUTION IN TARNAVE VINEYARD

Maria ILIESCU, Anca BABEŞ, Alexandru RUSU, Horia RĂCOARE

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Vol 74, No 1+2 (2017)

 1.  

EMPOASCA VITIS, RESEARCH ON POPULATION DYNAMICS PESTS, IN VINEYARDS, FROM THE CENTER OF TRANSYLVANIA

 

Liliana TOMOIAGĂ, Maria BENCHEA, Horia RĂCOARE, Alexandru RUSU, Adrian FLOREAN

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Vol 74, No 1+2 (2017)

 1.  

EVALUATION OF THE EFFICACY OF BIOPESTICIDES USED TO COMBAT THE WOOD DISEASES IN GRAPEVINES, TARNAVE VINEYARD

Liliana TOMOIAGĂ, Maria BENCHEA, Alexandru RUSU, Horia RĂCOARE

 

Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture

Vol 74, No 1+2 (2017)

 1.  

RESEARCH ON QUALITY OF WHITE AND RED WINE VARIETIES, FROM THE MAIN VINEYARDS OF ROMANIA

 

FLORIN DUMITRU BORA , IONICA DINA, MARIA ILIESCU, GABI ZALDEA, IONELA CĂTĂLINA GUTĂ

Simpozion international Universitatea “Dunarea de Jos”Galati, 2017

The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI - FOOD
TECHNOLOGY 42(1) / 2018

Lucrări publicate în 2017 – care au fost susţinute la Simpozion

 1.  

IMPACTUL CONDIŢIILOR CLIMATICE ASUPRA DINAMICII SPECIEI EMPOASCA VITIS ÎN PODGORIILE DIN CENTRUL TRANSILVANIEI

Liliana TOMOIAGĂ, Maria BENCHEA, A. RUSU, H. RĂCOARE

Sesiunea stiintifica aniversara ASAS Bucuresti, 09.10.2017

 

 

5. Rezultate valorificate sau în curs de valorificare şi importanţa lor competitivă pe plan intern şi extern, inclusiv brevete şi omologari:

Extinderea în producţie a soiurilor noi pentru vinuri albe de calitate superioară şi a elitelor clonale create şi omologate la SCDVV Blaj (Selena, Blasius, Astra, Fetească regală 21Bl, Riesling italian 3Bl, Neuburger 10Bl, Traminer roz 60Bl, Muscat Ottonel 12Bl, Sauvignon blanc 9Bl).

Fertilizarea chimică radiculara şi foliară, în condiţiile podgoriilor din  centrul Transilvaniei, cartare agrochimica şi stabilirea dozelor pentru fertilizare radiculara şi foliară;

Determinarea gradului de maturare la coardele de rod, coardele altoi şi portaltoi, cu recomandări pentru protejarea butucilor, prestări servicii analize fizico-chimice;

Tehnologii moderne de combatere a bolilor şi dăunătorilor la viţa de vie (strategii ecologice);

Producere material săditor viticol

Plantaţie mamă furnizoare de coarde altoi din categoria BAZĂ şi CERTIFICAT (4,60 ha, 29 soiuri), înfiinţată cu material devirozat => producţie min. 253.000 bucăţi

Plantaţie mamă furnizoare de coarde portaltoi (5,22 ha, 2 soiuri si 4 clone) din categoria BAZĂ şi CERTIFICAT => producţie min. 850.000 butaşi

Producere material săditor pomicol

Pomi din categoria CERTIFICAT şi CAC, din speciile: măr, păr, prun cais, piersic, cireş, vişin, gutui =>producţia min.140.000 buc

Arbori şi arbuşti ornamentali  => producţia min.50.000 buc

Produse, servicii şi tehnologii rezultate din activitatea de cercetare:

Plantaţie mamă material săditor viticol: 5 soiuri vinifera la categoria certificat şi 18 la categoria bază, realizată cu material liber de viroză din soiuri vinifera şi portaltoi; recomandate sau autorizate;

Pomi-material săditor: 5 soiuri de măr la categoria certificat şi 80 soiuri aparţinând celor 8 specii, la categoria CAC, precum şi marcotieră certificat.

Vin de vinotecă;

Consultantă şi recomandări fitosanitare pentru fermierii din zona de influenţă a staţiunii;

Consultanţă şi analize fizico-chimice de laborator efectuate la cererea fermierilor din zona de influenţă a staţiunii.

Plantaţia mamă furnizoare de coarde altoi, categ. Bază, este destinată pentru înfiinţarea plantaţiilor mamă ,,Certificat” în cadrul unităţii, cât şi pentru producătorii privaţi de material săditor viticol şi va servi la promovarea în producţie a noilor soiuri şi clone în cadrul societăţilor comerciale cu profil viti-vinicol sau la micii producători viticoli.

        Datorită tehnologiilor de producere a materialului săditor viticol şi pomicol, cu valoare biologică ridicată şi autentică, SCDVV Blaj înregistrează tot mai multe cereri de comercializare din partea agenţilor economici de profil din ţară şi extern.

        În acest sens, menţionăm faptul că aproape jumătate din cantitatea de butaşi de portaltoi şi coarde altoi produse la SCDVV Blaj sunt comercializaţi la export (Germania, Austria). De asemenea, cea mai mare cantitate de viţe altoite sunt comercializate prin reţeaua retail, pe plan naţional, prin firma SC Yurta Prod SRL, fiind astfel comercializate şi promovate şi creaţiile româneşti.

        SCDVV Blaj are o contribuţie semnificativă în extinderea suprafeţelor cultivate cu viţă de vie din centrul Transilvaniei, întrucât o parte semnificativă a acestor plantaţii s-au realizat cu material săditor viticol produs în cadrul staţiunii.

În pepiniera viticolă au fost optimizate unele verigi tehnologice prin care se realizează o îmbunătăţire a calităţii materialului săditor viticol, cum sunt: înrădăcinarea viţelor altoite la pastile

Jiffy-7 şi pahare biodegradabile în solar/seră, avantajele aduse fiind obţinerea unui randament de viţe STAT de peste 80% şi reducerea cheltuielilor cu lucrările efectuate.

În prezent, cercetările sunt orientate spre găsirea mijloacelor de obţinere a maximului de recoltă  în condiţiile conservării şi potenţării active şi dinamice a sistemului natural exploatat de viticultură.

 

6. Manifestări ştiinţifice organizate de SCDVV Blaj şi participări la evenimente ştiinţifice interne şi externe

Programul de activităţi ştiinţifice şi transfer tehnologic realizat in anul 2017

Nr.Crt.

Unitatea C&D şi colaboratorii

Denumirea manifestării

Data desfăşurării

Cine a participat

A

     Activităţi ştiinţifice

 

 

1.

Universitatea „1 Decembrie1918” Alba Iulia, B.EN.A şi SCDVV Blaj (colaborare la organizare şi recenzii ştiinţifice)

International U.A.B.–B.EN.A. Conference
Environmental Engineering And Sustainable Development.

25-27.05.

2017

Cercetători din ţară şi din strainatate, cadre didactice universitare, studenţi.

250 participanţi.

2.

SCDVV Blaj

Microsesiune ştiinţifică cu prezentarea rezultatelor obţinute la proiectul ADER 3.1.1 şi valorificarea la partenerii din zona de influenţă a rezultatelor din planul tematic propriu al SCDVV Blaj.

14.06.2017

Cercetători din reţeaua ICDVV, cadre didactice USAMV Cluj Napoca, masteranzi, fermieri din podgoria Târnave. 25 participanţi.

B

     Activităţi de transfer tehnologic (dezvoltare)

 

 

1.

SCDVV Blaj

Parteneriat cu firma pesticide

Cercetarea în sprijinul fermierilor. Beneficii pentru fermieri.

29.03.

2017

Viticultori din zona de influenţă a SCDVV Blaj. 40 participanţi.

2.

SCDVV Blaj+Parteneriat cu Asociatia „Ţara Vinului” Alba

Recomandări tehnologice pentru lucrările aferente anului 2017 în plantatiile viticole.

Promovarea soiurilor noi de viţă de vie create şi a clonelor de viţă de vie omologate la SCDVV Blaj.

05.04.

2017

 

Viticultori din zona de influenţă a SCDVV Blaj.

30 participanţi.

3.

SCDVV Blaj +Parteneriat cu Camera Agricola Judeteana Alba

Tehnologii moderne de combatere cu impact redus asupra mediului – recomandari pentru protectia fitosanitara a vitei de vie. Loturi demonstrative 2017.

26.04.

2017

Viticultori din zona de influenţă a SCDVV Blaj.

30 participanţi.

4.

SCDVV Blaj

Loturi demonstrative pentru testarea eficacitatii biologice a noilor produse fitosanitare.

14.06.2017

06.09.2017

Viticultori din zona de influenţă a SCDVV Blaj. 30 participanţi.

5.

SCDVV Blaj + Universitatea de Ştiinţe Economice Bucureşti,

Fac. Bussines şi Turism

Şcoala de vară „Şcoala de artă vinului de la Blaj”

04.-07.09.

2017

Studenti de la ASE Bucuresti au desfasurat activitati practice si teoretice.

25 participanţi.

7.

 

SCDVV Blaj

Stabilirea momentului optim de recoltare a strugurilor în funcţie de direcţia de producţie, în podgoria Târnave şi podgoria Aiud.

29.08.

2017

Viticultori din zona de influenţă a SCDVV Blaj. 30 participanţi.

8.

 

SCDVV Blaj

Vizite de consiliere în plantaţiile viticole şi pepiniera viticolă SC Jidvei SRL, SC Maria Turism SRL, SC Domeniile Boieru SRL, fermieri privati din podgoria Târnave, Aiud.

In perioada de vegetaţie 2017

Fermieri din podgoria Târnave şi Aiud.

 

9.

 

SCDVV Blaj

Ziua porţilor deschise la Staţiunea viticolă Blaj

04.09.2017

Viticultori din zona de influenţă a SCDVV Blaj. 30 participanţi.

        

 

- Integrare cercetare ştiinţifică – învăţământ universitar

        In cadrul relaţiilor de colaborare cu USAMV Cluj Napoca, Facultăţii de Horticultură,  doctoranzi, masteranzi şi studenţi, participă la practica de documentare la SCDVV Blaj.

 Vizite de documentare pentru studenti Univ. Lucian Blaga Sibiu .

Îndrumare în vederea finalizării lucrărilor de licenţă, în sesiunea iunie 2017, a studenţilor de la Facultatea de Horticultură, USAMV Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

In perioada 04.-08.09.2017 s-a desfăşurat Scoala de arta vinului de la Blaj. In cadrul

Au participat 25 studenti de la Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), Facultatea de Business şi Turism.

Scopul principal al  “Şcolii de arta vinului” a fost familiarizarea participanţilor cu o formă de turism mai puţin cunoscută şi promovată, şi anume turismul vini-viticol.

 

- Diseminare informaţii în mass-media:

Diseminarea rezulatelor de cercetare-dezvoltare prin interviuri la postul naţional de televiziune, TVR, emisiunea Viaţa satului – 3 reportaje filmate la SCDVV Blaj.

-  documentar TV pe tema  „Probleme actuale ale cercetării ştiinţifice din agricultură”, în cadrul a doua emisiunii a postului TVR 1, Viaţa Satului

- documentar TV pe tema  „Protectia fitosanitara la viţa de vie”, în cadrul unei emisiunii a postului TVR 1, Viaţa Satului

- documentar TV pe tema  „Producerea materialului săditor viticol”, în cadrul unei emisiunii a postului TVR 1, Viaţa Satului.

 

7. Participări la târguri şi expoziţii:

În anul 2017 unitatea a participat la două târguri şi la două expoziţii cu produse vitivinicole proprii.

SCDVV Blaj a participat cu produse proprii, prospecte informative şi consultanţă de specialitate acordată de către personalul de cercetare, la următoarele concursuri de vin, expoziţii şi târguri:

 

Târguri şi expoziţii:

Organizator

Denumire târg / expoziţie

Data

Asociaţia APIS  - TÂRNAVE  Blaj

Sărbătoarea mierii – Blaj

Martie 2017

Expo Agraria Alba Iulia

Târg produse vitivinicole

Sept.2017

Expozitie de produse agroalimentare Targu Mures

Sărbătoarea toamnei

Oct. 2017

 

Concurs vinuri:

SCDVV Blaj a participat, în anul 2017, la Concursul internaţional de vinuri Bucureşti, IWCB, cu şase vinuri din producţia recentă şi din vinotecă.

 

Denumire concurs

Rezultat

IWCB Bucureşti

Ediţia a XI a Concursului Internaţional de vinuri, Bucureşti

26 - 29 mai 2017. Participare cu  6 probe de vin

1 medalie de argint

 Traminer roz, recolta 2014.

 

În cadrul festivităţii “Best of Business Alba” organizată de Consiliul Judeţean Alba, decembrie 2017,  SCDVV Blaj a obţinut diploma de excelenţă acordată de pentru producţia de material săditor viticol realizată în anul 2017.

 

 

8. Activităţi de diseminare a rezultatelor obţinute de SCDVV Blaj către potenţiali beneficiari

 

SCDVV Blaj a efectuat acţiuni de diseminare a  rezultatelor cercetării prin :

- microsesiune ştiinţifică cu prezentare activităţi şi rezultate la proiecte ADER;

- programul de transfer tehnologic, organizare simpozion tehnic cu fermierii din zona de influenţă;

- loturi demonstrative;

- reportaje în emisiuni TV pentru agricultură;

- pliante şi broşuri distribuite la târgurile agricole la care a participat unitatea;

- acordarea de consultanţă de specialitate la fermierii privaţi din zona de influenţă (SC Jidvei SRL, SC Maria Turism SRL, SC Domeniile Boieru SRL, SC Casa Dohana SRL – Satu Mare, SC Riviera Company Blaj, IAS Dumitra, ferma ecologică PFA Mihai Breaz.);

- analize fizico-chimice la plantă  şi sol, interpretarea rezultatelor şi recomandări tehnice;

- analize de microscopie pentru stabilirea gradului de atac al acarienilor: SC Jidvei SRL, SC Recaş SRL, SC Agroserv SRL.

Au fost efectuate vizite în plantaţiile fermierilor privaţi care au solicitat consultanţă şi au fost făcute recomandări tehnice.

Pentru SC Recaş SRL s-au efectuat analize privind gradul de atac al acarienilor.

Pentru SC Maria Turism, Jidvei SRL s-au efectuat analize privind gradul de maturare a viţelor altoite în câmp, cu recomandări privind momentul optim de recoltare a şcolii de viţe; analize pentru materialul iniţial de înmulţire, coarde altoi şi portaltoi.

Pentru fermierii care deţin ferme de semi-subzistenţă s-au efectuat analize privind gradul de maturare a strugurilor şi momentul optim de recoltare.

 

9. Cercetări de perspectivă

 

Obiectivele colectivului de cercetzare pentru viitor sunt:

 • continuarea cercetărilor în cadrul activităţilor stabilite prin planul tematic propriu şi prin planul de realizare a proiectelor în derulare;
 • abordarea unor noi teme de cercetare, de actualitate atât la solicitarea partenerilor privaţi din reţeaua vitivinicolă, cât şi pentru interes propriu;
 • participarea cu propuneri de proiecte la programe de cercetare din cadrul Plan Sectorial ADER, PNCDI UEFISCDI;
 • participarea cu propuneri de proiecte la programe de cercetare din cadrul Programelor Europene CORE Organic, Biodiversa, COST, ERA NET.

 

Programul de cercetări finanţate din resurse proprii pe anul 2017,

continuare a temelor de cercetare luate în studiu din anul anterior

 

Nr.crt.

Denumirea temei

Obiective

Mod de implementare

Suma (lei)

1.

Studiul bolilor si dăunătorilor specifici podgoriei Târnave

 

Monitorizarea şi evaluarea fitosanitară a planţiilor viticole din podgoria Târnave

Recomandări privind tratamentele fitosanitare la viţa de vie în podgoria Târnave.

10.000

2.

Soluţii tehnologice avansate pentru limitarea declinului biologic produs de bacterii şi ciupeci lignicole la viţa de vie în podgoria Târnave

Monitorizarea fenomenului de declin biologic.

Identificarea bolilor lemnului.

Recomandări privind soluţii de limitare a declinului biologic la viţa de vie în podgoria Târnave.

10.000

3.

Studiul ecofizilogic al carbohidratilor la viţa de vie şi portaltoi.

Monitorizarea maturării lemnului la coardele de viţă de vie şi portaltoi.

Stabilirea unor elemente de tehnologie. Recomandari privind sarcina de rod, lucrări în verde, protejare pentru iernare.

10.000

4.

Studiul potenţialului oenologic al soiurilor de viţă de vie

Urmărirea evoluţiei maturării strugurilor de vin în conditiile specifice podgoriei Târnave.

Stabilirea datei de recoltare, tip vin, comunicare către fermieri.

10.000

5.

Studii privind reutilizarea si valorificarea composturi organice pentru fertilizarea solurilor viticole.

Valorificarae masei vegetale de la tăierile in uscat şi a tescovinei.Creşterea calităţii  solurilor viticole prin aport de nutrienţi organici şi ameliorarea structurii.

Recomandări privind folosirea eficientă a rezidurilor de la vinificaţie.

20.000

6.

Studii privind managementul biodiversităţii faunei utile si dăunătoare în cadrul plantaţiilor viticole din centrul Transilvaniei.

 

Evaluarea şi monitorizarea abundenţei şi distribuţiei speciilor utile şi dăunătoare.metode şi soluţii noi de protejare a biodiversităţii în ecosistemul viticol studiat.

Recomandări privind soluţii şi metode de protejare a biodiversităţii ecosistemelor viticole.

20.000

 

 

10. Dificultăţi întâmpinate în anul 2017 şi propuneri:

 

Subfinanţare şi chiar lipsa finanţării de la bugetul de stat, prin neaplicarea legii;

Fonduri insuficiente alocate proiectelor de cercetare, în condiţiile în care pentru atingerea obiectivelor trebuie efectuate activităţi complexe;

Atragerea cu greutate a personalului către activitatea de cercetare, mai ales a tinerilor absolvenţi, bine pregătiţi, în principal datorită grilei de salarizare care prevede salarii prea mici în această activitate.

Uzura morala şi tehnică a echipamentelor din dotare, a maşinilor şi utilajelor din sectorul de producţie şi lipsa finanţării pentru înlocuirea acestor mijloace fixe necesare derulării activităţilor la un nivel de performanţă asemănător fermierilor privaţi.

Diminuarea fondurilor pentru cheltuieli salariale de bază periclitează buna desfăşurare a activităţii de cercetare şi duce la imposibilitatea atragerii de personal pentru cercetare (formarea de noi cercetători).

Diminuarea fondurilor pentru cheltuieli curente pentru întreţinerea plantaţiilor viticole duce la pierderea materialului genetic iniţial, sursă de germoplasmă, aflat în colecţiile staţiunilor vitivinicole.

Asigurarea unei surse sigure de finanţare a activităţii de cercetare, de lungă durată, de la bugetul de stat este absolut necesară pentru a se putea susţine tematica proprie, multianuală, de cercetare, cu crearea unor baze de date la nivelul fiecărei podgorii, formarea profesională a personalului de cercetare, întreţinerea plantaţiilor experimentale şi a infrastructurii de cercetare.

v 3.0
logare
www.siweb.ro
Web design Sibiu