Cercetare

Protectia fitosanitara a vitei de vie

            La SCDVV Blaj cercetãrile sistematice de protecţie fitosanitarã a viţei de vie au început în anul 1958. În perioada respectivã cercetarea stiinţificã a fost orientatã pe studiul  biologiei, ecologiei şi combaterii manei viţei de vie (Plasmopara viticola) în pepinierã, plantaţii tinere si pe rod. Au fost intreprinse cercetãri cu privire la rezistenţa soiurilor din colecţie si culturi comparative la atacul produs de ciuperca Plasmopara viticola, rezultatele fiind publicate în Ampelografia României vol.IV.

citeste

Agrotehnica viticola

           Podgoriile situate în cele şapte judeţe din centrul Transilvaniei, care constituie zona de influenţă a staţiunii noastre, ocupă terenuri în pantă cu un relief frământat şi cu un grad ridicat de eroziune, a cărui expoatare intensivă, prin cultura viţei de vie, a impus abordarea în complex a măsurilor de organizare şi amenajare antierozională.  Staţiunea aflându-se în centrul Transilvaniei, aici viticultura are trecut milenar cu specific aparte, concretizat în următoarele caracteristici zonele :

citeste

Agrochimie viticola

           Primele cercetări de agrochimie au fost efectuate la Staţiunea Experimentală Viticolă Crăciunelul de Jos începând cu anul 1953 şi au vizat testarea dozelor de îngrăşăminte organice şi chimice pe diferite tipuri de sol, cât şi urmărirea evoluţiei umidităţii solului în perioada de vegetaţie activă a viţei de vie.

citeste

Material saditor viticol

           Activitatea de producere a materialului săditor viticol din această zonă datează cu mult înainte de înfiinţarea Staţiunii. Erau vestite pepinierele de la Crăciunel şi Aiud.

           Preluând tradiţia şi dezvoltând acest sector s-a ajuns să avem una din cele mai vestite pepiniere din ţară, în care se aplică cele mai diversificate tehnologii de cultură.

citeste

Genetica si ameliorarea vitei de vie

           Dezvoltarea viticulturii din Transilvania a necesitat în primul rând cunoaşterea şi stabilirea sistemului de bază specific acestei zone.

           Condiţiile pedoclimatice au favorizat cultura soiurilor de viţă de vie pentru producerea vinurilor albe.

citeste

v 3.0
logare
www.siweb.ro
Web design Sibiu