Proiect AFIR 161a

Proiect AFIR masura 16.1a 2018-2021

A2. Denumire Lider de proiect

CASA AGRO-INDUSTRIALA SASCHIZ SRL

A3. Titlul proiectului - în limba română: scurt și ușor de înțeles

(Numar maxim 150 de caractere).  

ADAPTAREA SI OPTIMIZAREA SISTEMULUI DE CULTURĂ ECOLOGICA SUPERINTENSIVA A CAPSUNULUI IN SPATII PROTEJATE

 

Partener 2 Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Blaj 515400, Blaj, Str Gh.Baritiu, Nr 2, Judetul Alba, în calitate de PARTENER 2, CUI RO 1767070, reprezentata legal Dr.ing. Tomoiaga Liliana Lucia, avand functia de Director si Ec.Dancu Viorica, contabil sef, având ca responsabil de proiect pe Dr.ing.Tomoiaga Liliana Lucia, Cercetator stiintific grad I.

 

A5. Bugetul total al proiectului

(euro) – valoare indicativă

536.111 euro

 

A6. Valoarea sprijinului solicitat (euro) - valoare

indicativă

500.000euro

 

A7. Numărul de fermieri propuși în cadrul acordului de cooperare al parteneriatului

12

 

A8. Perioada estimată de implementare a proiectului:

Dată începere (an):2019

Dată finalizare (an):2021

 

C2. Tip de proiect propus

(vă rugăm să bifaţi unul)

Proiect pilot x

 

DI 1A: Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale. x

Scurta descriere/justificare a încadrării proiectului în cadrul domeniului.

Comunitățile rurale din Romania se confrunta cu o depopulare constantă, iar fărâmițarea excesivă a terenurilor din zona colinară si  reducerea activităților economice, creează un risc social si de mediu major pe termen mediu-lung pentru satele din Romania, in special in zonele de deal. Fermele agricole duc lipsa cronica de forța de munca, mecanizarea si tehnologizarea este slaba,  specializarea fermelor este redusa, este practicata in special agricultura de subzistenta.

Propunerea de înființare a unei platforme tehnologice  privind tehnologiile pomicole inovative de creștere superintensiva, ecologica, a capsunului in spatii protejate urmareste cresterea competivitatii fermelor mici si orientarea lor spre piața prin stimularea  participarii acestora in activitati colaborative cu mediul de cercetare pentru îmbunătățirea cunoștințelor privind tehnicile de producție ecologice si superintensive. Activitățile propuse sunt menite sa faciliteze colaborarea  intre instituțiile de cercetare si fermieri, transferul de tehnologii eficiente şi moderne, instalații si procese inovatoare prietenoase cu mediul si care produc efecte economice pozitive, sa ofere membrilor săi posibilitatea dezvoltării de noi parteneriate si sa ajute la valorificarea rezultatelor practice ale proiectului. 

 

C4. Categoria proiectului - expresie cheie (se bifează cel puţin o categorie).

Pentru o încadrare corectă vă rugăm să consultați și anexa II la ghidul solicitantului.

Sisteme de producţie agricolă x      

Practici agricole  x  

Producerea plantelor şi horticultură  x  

General x

Competitivitate în agricultură şi diversificarea activităţii x

Combaterea bolilor şi dăunătorilor x

Fertilizare şi gestionarea nutrienţilor x

Resurse genetice x

Gestionarea resurselor de apă x  

Climă şi schimbari climatice x

Gestionarea energiei x

 

C5. Obiectivul proiectului în română:

Ce probleme/oportunități relevante pentru parteneri/utilizatorul final abordează proiectul și cum vor fi rezolvate/abordate

(300-600 caractere - nu se numără spațiile).

 

Proiectul-pilot are ca obiectiv principal adaptarea, optimizarea  si implementarea unor tehnologii pomicole inovative, bazate pe resurse regenerabile, pentru creșterea superintensiva  a căpșunului in spatii protejate, in sistem ecologic,  in asociere cu alte culturi.

 

Adaptarea si optimizarea  secvențelor de înmulțire prin micropropagare si propagare vegetativa suspendata,  creșterea si forțarea in sistem containerizat,  refrigerarea, dezinfecția termica si gazoasa a stolonilor.  

 

Elaborarea proiectelor model pentru cultura ecologica superintensiva in spatii protejate si asigurarea diseminării rezultatelor prin activități de informare si instruire fermieri.

 

 

 

 

C6. Obiectivul proiectului în engleză:

Ce probleme/oportunități relevante pentru parteneri/utilizatorul final abordează proiectul și cum vor fi rezolvate/abordate

 

xxxx

C7. Abstract:

Un rezumat, în limba română (1000-1500 caractere).  

 

Prin derularea acestui proiect se urmărește  îmbunătățirea tehnologiilor de cultura superintensiva in spatii protejate, in afara solului,  aplicarea unor elemente inovative, de precizie,  pentru obținerea unor plantații profitabile, rezistente la impactul climatic nefavorabil şi care pot realiza producții ecologice de capsun succesive si asociate.  

Se prevede aplicarea unor măsuri care tind să reducă vulnerabilitățile sistemelor de cultură  in spatii protejate:

- soiuri de mare valoare biologică şi calitate, cu rezistență sau toleranță la boli;

-soluții constructive si tehnologice pentru spatii protejate adaptate pentru fermele de familie, in funcție de intensitatea ciclurilor de producție si a culturilor asociate;  

- tehnologii de creștere anuala  in afara solului, cultura suspendata cu dispunere orizontala pe 2-4 rânduri,  dispunere verticala in saci si ghivece suprapuse. Aceste tehnologii inovative  facilitează lucrările de întreținere, tratamentele fitosanitare şi recoltarea,  reduc considerabil costurile de producție si cresc eficiența economica;

- tehnologii de umbrire naturala si obținerea de venituri suplimentare din culturi asociate;

- monitorizarea computerizata a creșterii, fructificării si estimarea gradului de infestare cu boli şi dăunători, irigare asociată cu bio-fertirigare în vederea economisirii resurselor naturale;

-tehnologii de micropropagare căpșuni baza si producerea stolonilor containerizați de calitate, fara boli si dăunători, certificați, in stoloniera suspendata in sistem protejat.

Vor fi elaborate modele economice, aplicabile, privind cultura ecologica în afara solului in sistem superintensiv si obținerea materialului de plantare, vor fi organizate ședințe de informare si instruire a fermierilor.  

 

 

C8. Explicați de ce proiectul este inovativ și de ce nu ar putea fi implementat prin alte submăsuri (de ex. – 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 16.4, 16.4a).

 Maximum 1500 caractere (nu se numără spațiile)

Proiectul prevede înființarea unei  platforme tehnologice in spațiul rural unde va fi testata aplicabilitatea comerciala a tehnologiilor, tehnicilor şi practicilor inovative de obținere material de înmulțire căpșun din cultura de meristeme si material de plantare containerizat  din stoloniera suspendata,  obținerea de recolte succesive de căpșun in spatii protejate in afara solului in asociere cu alte culturi. Vor fi elaborate proiecte model adaptate pentru fermele de familie si vor fi organizate ședințe de informare si instruire pentru membrii grupului si fermieri interesați.

 

In cadrul proiectului vor fi optimizate metode de producție, procese si elemente tehnologice inovative, care au drept scop esențial obținerea unor plantații sănătoase, productive si eficiente economic:

-producerea materialului de înmulțire si a materialului de plantare containerizat, certificat, liber de boli si dăunători, prin cultura de meristeme si in stoloniera suspendata  

- implementarea de sisteme de irigare, bio-fertirigatie, tratamente fitosanitare ecologice, cultura asociata de plante companion pentru reducerea bolilor si dăunătorilor in spatiile protejate

-cultura asociata de vita de vie rezistenta la bolile criptogamice  pentru umbrire si producție suplimentara de struguri

-producerea substraturile biologice de cultura

-implementarea soluțiilor tehnice eco-eficiente si inovative pentru structuri protejate si asigurarea de utilități din resurse regenerabile.

 

Propunerea de proiect nu poate fi implementata prin alte sub-masuri întrucât este un proiect-pilot de adaptare, optimizare si testare a tehnologiilor superintensive ecologice, instruirea fermierilor si transferul de cunoștinte si practici către economia locala.

 

 

 

C9. Există constrângeri specifice pe baza cărora va funcţiona proiectul?

(Vă rugăm să identificați orice factori juridici, tehnici, sociali, de mediu, manageriali, etc. care pot limita implementarea și finalizarea cu succes a proiectului). Ce măsuri vor fi luate pentru diminuarea impactului acestora?

 Maximum 1500 caractere (nu se numără spațiile)

Proiectul pilot va fi implementate in arealul siturilor ROSCI0227 si ROSPA0099 necesitând acorduri si autorizații de mediu,  de construcție, alte avize specifice, iar acest lucru necesita o evaluare adecvata in faza de elaborare a cererii de finanțare, respectiv a proiectului tehnic si planificarea realista a timpului necesar pentru obținerea acestora.  

 

Alegerea partenerilor este un pas foarte important în scrierea, planificarea și implementarea proiectelor, mai ales dacă există o comunicare fructuoasă și experiență în implementarea proiectelor. Networking-ul cu alte proiecte este de mare ajutor în diseminarea activităților și rezultatelor, împărtășirea experiențelor de bună practică și dificultăți în implementare  Este importanta prezența unui Help-Desk si pagina de prezentare  a proiectului pentru beneficiarii interesați  de activitățile derulate si rezultatele proiectului. Aduce beneficii, furnizând diverse soluții pentru rezolvarea problemelor apărute.

 

Este necesar sa fie selectata o  echipa  de implementare sudata, cu experiență, care a mai lucrat în proiecte UE sau similare. Activitățile de specialitate necesită specialiști în domeniu, cu experiență, iar managementul proiectului necesită experiență în domeniul finanțărilor din surse comunitare și un contabil cu experiență.

 

 

C10. Descrierea modului în care sunt îndeplinite criteriile de selecție:

Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

Criteriile de selecție îndeplinite si punctajul aferent:

-Pct.1.1, lit. c, e si f: 40p

-Pct. 2.1: 35p

-Pct: 2.2., lit.b:15p  

 

Proiectul propune adaptarea si  îmbunătățirea tehnologiilor de cultura a căpșunului in spatii protejate dotate cu instalații automatizate de irigare, bio-fertirigare si tratamente fitosanitare ecologice prin picurare  si ceata, sisteme de aerisire si încălzire active si pasive.

Aprovizionarea cu apa necesara pentru procesele tehnologice se va realiza din bazinele de stocare, tip laguna in perioada de vara si rezervoare din fibra de sticla îngropate in perioada rece a anului.  Apa va fi extrasa din forajul de adâncime si puțul sistemului de drenaj si pluvial cu pompe solare automatizate, fiind asigurata independent de condițiile meteo sau anotimp. Se va realiza dozarea necesarului de apa, substanțe nutritive si  tratamente, eliminandu-se pierderile. Astfel va fi redus considerabil consumul de apă  datorită uniformității si randamentului ridicat  si reducerii pierderilor prin evaporația din stratul de cultura si aer.

 

Încălzirea si răcirea spatiilor de cultura va fi realizata cu soluții inovative din resurse regenerabile. Cultura protejata garantează protecție sigura împotriva factorilor climatici,  asigurând plantelor condiții optime de temperatura, umiditate, controlul dăunătorilor si a bolilor, creșterea si recoltarea fructelor.

 

In cadrul proiectului vor  fi implementate soluții inovative care sa asigurare durabilitatea și eficiența plantațiilor superintensive in spatii protejate. Se vor  aplica elemente tehnologice si informatice specifice agriculturii de precizie, pentru obținerea de fructe de înaltă calitate ecologica şi care oferă suport

tehnic pentru creșterea veniturilor simultan cu reducerea costurilor şi a poluării.

 

Sistemul de cultură propus, în afara solului  in spatii protejate, prezinta numeroase avantaje si oportunități pentru agricultori:
- Formele de rezistență a bolilor și dăunătorilor din sol sunt eliminate, fără utilizarea de dezinfectanți sau erbicide dăunătoare mediului înconjurător.
-Cultura suspendata   permite accesul și întreținerea culturii în bune condiţii, reducând costurile de recoltare și îmbunătățind controlul asupra bolilor şi dăunătorilor.
- Controlul asupra aprovizionării cu apă şi elemente nutritive permite dezvoltarea plantelor, crestarea recoltei şi sporirea însușirilor calitative ale fructelor.
-Se realizează o foarte mare flexibilitate şi rotație a culturilor pe parcursul anului, există posibilități multiple de asociere cu alta cultura  la sol. Plantele pot fi mutate rapid de pe structură şi poate fi instalată o nouă cultură într-un timp foarte scurt dând astfel posibilitatea obținerii de recolte într-o succesiune rapidă.

Pentru sistemul de  cultura superintensiva in spatii protejate sunt cruciale procesele tehnologice adiționale de creștere,  forțare  si refrigerare a stolonilor.

         In cadrul proiectului vor fi adaptate si îmbunătățite tehnologiile inovative de obținere material de plantare si fructe ecologice in spatii protejate in sistem superintensiv. Se vor planta in scop de protecție, la sol, plante medicinale-aromatice.

 

Proiectul parteneriatului  va fi derulat în perimetrul a două arii naturale protejate, respectiv ROSCI0227 si ROSPA0099. Produsele obținute sunt materialul de plantare certificat, fructele de căpșun,  struguri si plante medicinal-aromatice, cultura secundara, in stare proaspăta si prelucrata.

 

C11 Punctaj total (autoevaluare): 90p

 

C12.Care sunt acțiunile/ operațiunile principale care vor fi implementate în cadrul proiectului (inclusiv investițiile și activitățile externalizate).

Vă rugăm să descrieți în maximum 3000 caractere (spațiile nu se numără)

 1. Se propune înființarea de modele experimentale de producție căpșuni in sistem superintensiv in spatii protejate:
 • Doua solarii de 500mp   pentru obținerea, in afara solului, a 2-3 recolte succesive de căpșuni  si culturi asociate.
 • Sera modulara cu suprafața de 2000mp pentru creșterea  de căpșuni in serii succesive de 3-4 cicluri de producție.
 • Doua sere walipini de 400mp pentru 3-4   recolte succesive de căpșuni  si culturi asociate. Serele vor fi montate semi-îngropat pentru a combină principiile încălzirii solare pasive cu proprietățile solului de înmagazinare a căldurii. Vor fi dotate  cu ecrane termice pe exterior si interior.  Se prevede montarea unei instalații pasive de ventilare îngropata si sistem de încălzire conectat la centrala verde din compost.

Pentru cultura forțata in spatii protejate se vor pune in practica trei sisteme distincte de cultura in afara solului: saci de cultură pe orizontală, pe verticală si ghivece suprapuse.  

In spatiile protejate se va planta intercalat  vita de vie cu rezistenta biologica, care va asigura necesarul de umbrire naturala pentru perioada de vara si plante medicinal-aromatice pentru protecție fitosanitara.  

Spatiile de cultura vor fi dotate cu soluții tehnologice inovative pentru pomicultură de precizie, fito-monitorizare, irigare prin picurare, fertiirigarea cu îngrășăminte organice si tratamente fitosanitare ecologice, sisteme de umbrire si ecrane termice, instalații de climatizare si  iluminare eco-eficiente si automatizate.

 1. Se propune construcția unei platforme pentru prelucrare compost si realizare substraturi biologice de cultura.
 2. Se prevede asigurarea utilităților din resurse regenerabile.
 • Sera walpini va fi asigurata cu căldura din centrala verde din compost.  Pentru centrala  verde a fermei vor fi folosite deșeurile vitei de vie  si plantele eliminate după ciclurile de producție. La sfârșitul duratei de viată a instalației, compostul se va utiliza, după sterilizare, pentru substratul de cultura.
 • Apa va fi pompata de un sistem solar automatizat, iar necesarul de apa al fermei va fi acoperit prin depozitarea apei in doua facilitați de acumulare cu montare deschisa si îngropata.
 • Sistem de panouri solare presurizate pentru  apa calda menajera si aport la sistemul de încălzire a serei modulare.
 • Centrala de încălzire sera modulara cu baloti de paie.
 • Sistem mixt de producere curent cu panouri fotovoltaice si centrala de vânt cu arc vertical.
 1. Se propune înființarea unui  laborator de micropropagare de 200mp pentru producerea materialului de înmulțire certificat si a unei stoloniere suspendate in solar de 200mp pentru propagare vegetativa containerizata.  Se vor înființa spatii de creștere si forțare in suprafața de 1000mp pentru materialul săditor certificat, adaptat la condițiile pedoclimatice locale, in sistem containerizat. Se vor adapta si îmbunătăți tehnologiile de refrigerare, dezinfecție termica si gazoasa a materialului săditor pentru  cultura ecologica superintensiva in spatii protejate.  
 2. Se propune organizarea de ședințe de informare si  ateliere de instruire pentru fermieri. Se prevede elaborarea  a trei proiecte model, adaptate pentru fermele de familie, optimizate  pentru investiții   in  cultura ecologica superintensiva a căpșunului si culturi asociate in spatii protejate.

 

C13. Acțiunile, investițiile, operațiunile prevazute în proiect sunt legate de produsele prezente în Anexa I la TFUE?

Vă rugăm să descrieți în maximum 600 caractere (spațiile nu se numără)

Produsele din Anexa I la TRUF care fac obiectul propunerii de proiect:

1. Material de plantare căpșun, capitolul 6, pozitia 06.02 -   Alte plante vii.

2. Cultura principala de fructe de căpșun si cultura secundara struguri de masa care se regăsesc in capitolul 8 fructe comestibile, pozitia 08.06 si 08.10 .  

3. Cultura asociata la sol de legume si plante medicinale –aromatice cu rol de protecție fitosanitara:

-capitolul 7, legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari, pozitia 07.03 - ceapă   si  usturoi, si pozitia 07.09 -  cimbrul, mărarul, maghiranul cultivat.

-capitolul 12 , plante industriale sau medicinale,  poziția 12.11 -  plante  din  speciile folosite ca insecticide, fungicide  şi  în scopuri similare.

 

C14. Dacă proiectul conține acțiuni eligibile și în cadrul altor submăsuri la finalizarea proiectului cine devine proprietarul activelor?

Vă rugăm să descrieți în maximum 600 caractere (spațiile nu se numără)

Planul proiectului include acțiuni de înființare platforma tehnologica privind tehnologia superintensiva de  creștere căpșuni in spatii protejate in asociere cu alte culturi. Cheltuielile de investiției sunt parțial eligibile prin sub-masurile 4.1 si 4.1a, iar costurile vor fi acoperite  prin sub-măsura 16.1, cu respectarea ratei maxime a ajutorului și sumelor aplicabile în cadrul măsurilor respective.

După finalizarea proiectului, platforma tehnologica va rămâne in proprietatea liderului de proiect, urmând sa fie atrase ale fonduri si din resurse proprii sa dezvolte  activități de consultanta, extensie si formare antreprenoriala agricola si sa implementeze noi proiecte pilot inovative.

 

C15. Descrieți modul în care se va face diseminarea rezultatelor

Vă rugăm să descrieți în maximum 600 caractere (spațiile nu se numără)

Va fi realizata o pagina WEB a proiectului,  vor fi înființate conturi dedicate proiectului in mediul de comunicare social media Facebook, Twitter, Pinterest  si Youtube pentru diseminarea rezultatelor tangibile si intangibile. Vor fi organizate  evenimente, seminarii si zile ale ușilor deschise pentru a valorifica oportunitățile de informare, demonstrații sau evaluări privind stadiul de implementare a proiectului pilot si rezultatele obținute. 

In cadrul proiectului vor fi elaborate 3 proiecte model  care vor fi disponibile pentru public larg in format electronic.

Echipa de implementare va pune un practica un program de comunicare cu mass-media locala, regionala si naționala.

 

C16. Informaţii suplimentare (dacă este nevoie)

Vă rugăm să descrieți în maximum 1500 caractere (spațiile nu se numără)

Proiectul pilot urmărește următoarele  obiective pe termen scurt si mediu:

 1. Adaptarea si îmbunătățirea tehnologiilor de cultura superintensiva in spatii protejate a capsunului, inclusiv tehnologia de  obținere material de plantare in afara solului, ecologic si certificat.
 2. Crearea unei platforme tehnologice fezabile, dedicata soluțiilor inovative pentru cultura căpșunului in afara solului si a tehnologiilor regenerabile adaptate pentru agricultura din zona de deal, care sa ofere, dupa finalizarea proiectului,  servicii de extensie agricola pentru fermierii din zona si implementarea de noi produse inovatoare pentru sectorul fermelor de familie.

Este important ca in cadrul proiectului sa fie optimizate toate secvențele obligatorii pentru implementarea cu succes a tehnologii de creștere superintensiva ecologică a capsunului in afara solului:

-obținerea materialului săditor la pret mic, certificat, liber de boli si dăunători, din soiuri cu rezistenta biologica si pretabile pentru cultura in spatii protejate in sistem superintensiv;  

-realizarea substratului de cultura biologic;

-elaborarea programului de fertilizare foliara, fertirigare si tratamente fitosanitare ecologice.

Este esențial sa fie asigurat transferul de rezultate ale  proiectului de inovare si transferul de cunoștințe către agricultori pentru a sprijini creșterea competitivității si cooperării prin crearea unor cooperative sau grupuri de producători locali, care sa acopere toate secvențele tehnologice de producere material de plantare si fructe de căpșun, in asociere cu alte culturi, in sistem superintensiv.

v 3.0
logare
www.siweb.ro
Web design Sibiu