Proiecte

SCDVV Blaj deruleaza cinci proiecte în cadrul Planului Sectorial ADER 2020 :

Programul

Cod / Denumire proiect

Functia SCDVV Blaj in cadrul proiectului

Director
Proiect / Responsabil proiect

Perioada de
derulare

Plan Sectorial ADER

521 - Evaluarea vulnerabilităţii ecosistemului viticol la impactul dăunător al organismelor concurente şi antagonice

PDF: Proiect 521 Raport activitate Faza 1 macheta 15 SCDVV Blaj

Coordonator de proiect / Director de proiect

Tomoiaga Liliana

2011-2014

Plan Sectorial ADER

611 –Studii si analize pentru fundamentarea deciziilor sectorului viti-vinicol in implementarea restricţiilor PAC pentru sectorul viti-vinicol

Partener

Iliescu Maria

2011-2014

Plan Sectorial ADER

117 - Identificarea şi evaluarea surselor de germoplasmă viticolă autohtonă în vederea promovării lor în condiţiile schimbărilor climatice zonale

Partener

Comsa Anton

2011-2014

Plan Sectorial ADER

226 - Sistem  tehnologic  de  producere  a  materialului  de înmulţire viticol liber de virusuri în spaţii protejate

Partener

Tomoiaga Liliana

2011-2014

Plan Sectorial ADER

225 - Verigi tehnologice de cultură a viţei de vie şi procesare a materiei prime care să asigure garantarea veniturilor fermelor comerciale, în condiţiile respectării criteriilor de eco-codiţionalitate

Partener

Iliescu Maria

2011-2014

Carti publicate

citeste

Proiecte de cercetare derulate la SCDVV Blaj

Denumire proiect: Trasabilitatea nutrientilor si a noxelor anorganice la vita de vie, in areale viticole consacrate

Nr contract: 51-039

Nr proiect: 1771

citeste

Situatia proiectelor de cercetare aflate in derulare la SCDVV Blaj - 2008

102 Cercetari privind protectia integrata ecologic a ecosistemelor –  componenta esentiala a conceptului de agricultura durabila in conformitate cu  normele si standardele Uniunii Europene
Programul: CEEX RELANSIN
Functia SCDVV Blaj in cadrul proiectului: Partener

citeste

v 3.0
logare
www.siweb.ro
Web design Sibiu