• English
  • Romana
Proiecte de cercetare derulate la SCDVV Blaj

Proiecte de cercetare – naţionale / sectoriale

 

Plan Sectorial MADR  ADER 2020  - 7 proiecte, din care 1 proiect  în coordonarea SCDVV Blaj

Programul

Cod / Denumire proiect

Funcţia în proiect

Director Proiect / Responsabil

proiect

Perioada de derulare

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.1.1. Conservarea şi gestionarea resurselor genetice şi biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea şi promovarea practicilor şi metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului

Director de proiect

Tomoiagă Liliana

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.1.3.: „Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.2.5. „Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă si vin”

Partener

Tomoiagă Liliana

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.3.8.:„Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversiăţii acestuia”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.3.9. „Menţinerea materialului de înmulţire viticol-categorii biologice material iniţial de înmulţire, bază şi certificat”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 3.3.10.: „Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a  vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutul fenolic”

 

Partener

Iliescu Maria

2015-2018

MADR

Plan Sectorial ADER 2020

ADER 14.2.2.: „Studii privind evaluarea şi monitorizarea cantitativă a contaminanţilor pe lanţul viti-vinicol vizând minimizarea nivelului de pesticide şi metale grele ca principali poluanţi”

Partener

Iliescu Maria

 

2015-2018

 

Proiecte de cercetare internaţionale – 1 proiect,  în coordonarea naţională a SCDVV Blaj.

Proiectul COST FA 1303 este coordonat la nivel naţional de către SCDVV Blaj.

In anul 2017 cercetătorii au stabilit legături şi relaţii de cercetare internaţionale în cadrul a două acţiuni: derularea activităţilor de cercetare în cadrul  proiectului COST FA 1303 şi participarea la competiţia de proiecte CORE ca partener international.

 

Participarea la colaborări internaţionale în proiecte

Nr. crt.

Denumirea programului internaţional

Ţară şi/sau CE unităţi colaboratoare

Denumire proiect

Atributii in proiect

Perioada

1

 European Cooperation

in the field of Scientific

andTechnical Research - COST  FA 1303

 

25 tari in colaborare.

Director proiect Franta

COST Action FA1303.

Franţa, Spania, România, Austria, Germania, Italia, Portugalia, Suedia, Croaţia, Grecia, Malta, Elveţia, Cehia, Ungaria, Olanda, Slovenia, Anglia, Israel, Polonia.

COST Action FA1303

 

SUSTAINABLE CONTROL OF GRAPEVINE TRUNK DISEASES.

Coordonator în România SCDVV Blaj

Tomoiagă Liliana

2013 - 2017

 

Proiecte de cercetare depuse în competiţii naţionale şi internaţionale in anul 2017 – 2 proiecte

Nr. crt.

Denumirea programului

Ţară şi/sau CE unităţi colaboratoare

Denumire proiect

Atributii in proiect

1

CORE Organic

Cofund Call 2016/17

In curs de evaluare la programul CORE

Italia, Franta, Elvetia, Romania, Turcia

Plant genome - soil microbiome interactions to prevent vine decline and improve grapevine ecosystem services.

Partener SCDVV Blaj

2

UEFISCDI

Proiecte complexe P1

PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0275

Romania

 

Soluţii, modele şi instrumente inovative bioeconomice adaptate schimbărilor climatice şi de reglementare în domeniul vitivinicol

Partener SCDVV Blaj

 

 

2. Obiectivele proiectelor de cercetare contractate şi obiectivele cercetărilor proprii, de profil, susţinute din venituri proprii:

 

Obiectivele proiectelor de cercetare contractate, în derulare :

 

        ADER 3.1.1. Conservarea şi gestionarea resurselor genetice şi biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea şi promovarea practicilor şi metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului.

Obiectivul general al proiectului: Conservarea şi gestionarea resurselor genetice şi biodiversitătii agroecosistemelor viti-pomicole, prin elaborarea şi promovarea practicilor şi metodelor inovative eco-eficiente prietenoase mediului.

        ADER 3.1.3. „Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională

Obiectivul general al proiectului: menţinerea diversităţii genetice a sortimentului viticol din colecţiile de germoplasmă naţionale conform cerinţelor şi standardelor europene. Dezvoltarea şi modernizarea colecţiilor de germoplasmă viticolă în scopul conservării pe termen lung a materialului biologic de valoare naţională

        ADER 3.2.5. „Diversificarea sortimentului viticol pentru struguri de masă si vin”

Obiectivul general al proiectului: Valorificarea sustenabila a diversitatii resurselor genetice in ameliorarea sortimentului viticol, perfectionarea continua si conservarea genofondului viticol existent

        ADER 3.3.8.„Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversiăţii acestuia”

Obiectivul general al proiectului: Identificarea unor soluţii practice, integrate şi fezabile, menite să crească interesul si increderea fermierilor romani in introducerea sistemului ecologic de cultivare a vitei-de-vie in centre viticole consacrate. Adaptarea tehnologiilor de cultivare a viţei de vie la sistemul ecologic, prin maximizarea utilizării resurselor biotice şi abiotice ale ecosistemului viticol, în scopul conservării biodiversităţii acestuia

        ADER 3.3.9. „Menţinerea materialului de înmulţire viticol-categorii biologice material iniţial de înmulţire, bază şi certificat”

Obiectivul general al proiectului: Valorificarea sustenabila a diversitatii resurselor genetice in ameliorarea sortimentului viticol, perfectionarea continua si conservarea genofondului viticol existent. Menţinerea materialului de înmulţire viticol -  categoriile biologice material iniţial de înmultire, bază şi certificat.

        ADER 3.3.10 “Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a  vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutul fenolic”

Obiectivul general al proiectului: Cercetări privind identificarea şi definirea elementelor de tipicitate a vinurilor româneşti. Valorificarea potenţialului sanogen al vinurilor prin creşterea conţinutul fenolic.

        ADER 14.2.2. „Studii privind evaluarea şi monitorizarea cantitativă a contaminanţilor pe lanţul viti-vinicol vizând minimizarea nivelului de pesticide şi metale grele ca principali poluanţi”

Obiectivul general al proiectului il reprezinta - evaluarea reziduurilor de pesticide si metale grele din diferite ecosisteme viticole si implementarea unui management de minimizare a efectelor.

 

        Planul tematic propriu de cercetare ştiinţifică al SCDVV Blaj cuprinde teme cu aplicabilitate practică în podgoriile din centrul Transilvaniei.

 

v 3.0
logare
www.siweb.ro
Web design Sibiu